Welcome to ADrises

ADrises

‘ADrises’ biedt cursussen/informatieve bijeenkomsten aan voor de sport-, onderwijs-, bedrijfs- en overheidssector vanuit ervaringsdeskundigheid omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. Onze missie is om bewustwording te creëren en voorlichting te geven over het bereiken van een omgeving die vrij is van grensoverschrijdend gedrag.
0 %
vrouwelijke slachtoffers
0 %
mannelijke slachtoffers
0 %
Ervaart victim blaming
Over ADrises

Het verhaal

ADrises is ontstaan vanuit een missie die voortgekomen is uit een persoonlijke ervaring met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de sport op 9 maart 2017. Ik was dertien jaar oud toen ik de telefoon van mijn trainer onder de deur zag tijdens het passen van beachvolleybalkleding. Wat doe je dan? Ik confronteerde mijn trainer direct met zijn gedrag en maakte diezelfde avond nog een melding bij de politie. Er volgde een complex proces waarin ‘victim blaming’ en verkeerde adviezen centraal stonden.

“Het zijn vaak onderwerpen die je op televisie ziet. Dat lijkt altijd ver weg, maar nu overkwam het ineens mijzelf.”

Anne van Dijk

Founder ADrises

Speerpunten

Bewustwording

Grensoverschrijdend gedrag is een enorm probleem dat continue aandacht vereist. Het kan ons allemaal overkomen.

Verantwoordelijkheid

We zijn allemaal verantwoordelijk voor een veilige omgeving en voor het minimaliseren van grensoverschrijdend gedrag.

Respect

Stel niet alleen je eigen grenzen, maar respecteer ook de grenzen van een ander.

Preventie

Voor het minimaliseren van ongewenst gedrag is het belangrijk dat iedere organisatie actief  beleid voert en dit in de praktijk brengt.

Zelfreflectie

Door de informatie over grenzen, zijn we bewust bezig met omgangsvormen. Hierdoor reflecteren we op ons eigen gedrag.

Draagvlak

We dragen allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid en spreken elkaar aan op grensoverschrijdingen. Hierdoor creëren we draagvlak voor het onderwerp.

Ons aanbod

Cursussen

ADrises bied cursussen aan voor diverse sectoren en instanties. Kijk welke cursus het beste bij jou past!

Sport

Sportverenigingen, sportbonden, sportorganisaties, etc.

Onderwijs

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs, etc.

Bedrijf

Werkgevers, werknemers, andere belanghebbenden, etc.

Overheid

Rijksoverheid, provincies, gemeenten, etc.

Onze missie

"Het creëren van bewustwording en voorlichting te geven over het bereiken van een omgeving die vrij is van ongewenst gedrag"

Onze missie is ontstaan uit een ambitie, namelijk: het in beweging brengen van de maatschappij omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag door hen te informeren, activeren en adviseren. 

Onze visie is een veilige, positieve en respectvolle omgeving die vrij is van ongewenst gedrag.