ADrises

Over ADrises

‘ADrises’ biedt cursussen/informatieve bijeenkomsten aan voor de sport-, onderwijs-, bedrijfs- en overheidssector vanuit ervaringsdeskundigheid omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag.  
 
ADrises is ontstaan vanuit mijn ervaring en ambitie, namelijk: het in beweging brengen van de maatschappij rondom grensoverschrijdend gedrag door mensen en organisaties te informeren, adviseren en activeren vanuit ervaringsdeskundigheid. Houd grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geef het consistent een stem! Samen. Want dat kan niet alleen.

Missie en visie

Onze missie is het creëren van bewustwording en voorlichting te geven over het bereiken van een omgeving die vrij is van ongewenst gedrag. Dit is ontstaan uit een ambitie, namelijk: het in beweging brengen van de maatschappij omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag door hen te informeren, activeren en adviseren.

Onze visie is een veilige, positieve en respectvolle omgeving die vrij is van ongewenst gedrag.