Bedrijf

Leren van ervaringsdeskundigheid

Bewustwording

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een structureel probleem. Als werkgever ben je wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel conform de Arbeidsomstandighedenwet. Toch blijkt uit onderzoek dat grensoverschrijdend gedrag hierdoor vaak niet uitgebannen wordt. Als Nederlandse vrouw of man zijn we niet veilig op de werkvloer. Op de werkvloer is samenwerken essentieel. Samenwerken begint met een gelijkwaardige basis en met respect voor elkaars grenzen. Dat start bij het herkennen van grenzen en grensoverschrijdend gedrag. Zo dragen we samen een gedeelde verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. 

"Maarliefst 61 procent van de vrouwen en 18 procent van de mannen in Nederland krijgt te maken met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer!"

Wat biedt ADrises aan?

ADrises biedt een interactieve cursus aan op basis van ervaringsgerichte expertise. Dat zorgt ervoor dat de doelgroep ervaart hoe het is om slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Deze real-life ervaring, die als een rode draad door de presentatie loopt, onderscheidt ons van andere meer theoretische presentaties. De ADrises cursus biedt u: