Overheid

Beleidscreatie

Bewustwording

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is een structureel probleem. Een sportomgeving moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, maar voor veel sporters is dit niet vanzelfsprekend. Als maatschappij veronderstellen we vaak dat dergelijke gevallen onszelf niet zal overkomen of we denken dat het probleem er niet is en daardoor ontbreekt bewustwording. Het is daarom essentieel dat overheidsinstanties bijdragen aan sociale bewustwording en preventie (beleidscreatie) omtrent grensoverschrijdend gedrag. Dat resulteert niet alleen in minimalisatie van de aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook in de minimalisatie van de Victim Blaming.

Beleidscreatie

We spreken allemaal over een veilige sportomgeving, maar alleen spreken is niet meer genoeg. Als overheidsinstanties moeten we nu actief aan de slag met preventie voor grensoverschrijdend gedrag. Sportclubs, -verenigingen, -organisaties en -bonden moeten hierin ondersteund worden. Nu hebben zij vaak nog geen beleid of wordt het beleid niet in uitvoering gebracht. Dat moet anders want ieder geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. Voorkomen is beter dan genezen! Werk daarom aan structuur- en communicatieoptimalisatie door vanuit slachtofferperspectieven en -ervaringen het gesprek aan te gaan. 

Wat biedt ADrises aan?

ADrises biedt een interactieve cursus aan op basis van ervaringsgerichte expertise. Dat zorgt ervoor dat de doelgroep ervaart hoe het is om slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Deze real-life ervaring, die als een rode draad door de presentatie loopt, onderscheidt ons van andere meer theoretische presentaties. De ADrises cursus biedt u: