Sport

Leren van ervaringsdeskundigheid

Bewustwording

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is een structureel probleem. Een sportomgeving moet een veilige omgeving zijn voor iedereen, maar voor veel sporters is dit niet vanzelfsprekend. Als maatschappij veronderstellen we vaak dat dergelijke gevallen onszelf niet zal overkomen of we denken dat het probleem er niet is. Ook Anne dacht dat het haarzelf niet zou overkomen, maar dat veranderde allemaal op de avond van 9 maart in 2017 toen zij nog maar dertien jaar oud was. Vandaag nog kan jij omstander of slachtoffer zijn van ongewenst gedrag, dat is de realiteit. Stel daarom je eigen grenzen en bescherm de grenzen van een ander. Niet alleen in de sport, maar overal!

"1 op de 6.6 van de sporters in Nederland krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat lijkt in op het oog niet zo veel, maar visueel gezien is dat vaak twee sporters per team!"

Beleid

We spreken allemaal over een veilige sportomgeving, maar alleen spreken is niet meer genoeg. Sportclubs, -verenigingen, -organisaties en -bonden moeten nu actief aan de slag met beleidscreatie. Nu hebben zij vaak nog geen beleid of wordt het beleid niet in uitvoering gebracht. Dat moet anders want voorkomen is beter dan genezen! Werk daarom aan structuur- en communicatieoptimalisatie door vanuit slachtofferperspectieven en -ervaringen het gesprek aan te gaan. Aan hetgeen wat er in het verleden heeft plaatsgevonden, kunnen we niks meer veranderen. Waar we wel wat aan kunnen veranderen, is dat we er voor de toekomst alles aan doen om nieuwe gevallen te voorkomen en om een veilige omgeving te optimaliseren.

https://www.ad-rises.com/sport/

Wat biedt ADrises aan?

ADrises biedt een interactieve cursus aan op basis van ervaringsgerichte expertise. Dat zorgt ervoor dat de doelgroep ervaart hoe het is om slachtoffer te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Deze real-life ervaring, die als een rode draad door de presentatie loopt, onderscheidt ons van andere meer theoretische presentaties. De ADrises cursus biedt u: